Het is zo, dat deze en de volgende week de brieven voor de “Vrijwillige bijdrage” rond worden gebracht. Dat staat hier zomaar kort tussen allerlei andere berichten; maar dit moge een ons aangelegen zaak zijn. De kerkrentmeesters vragen u dan ook om uw hart in dezen te laten spreken, opdat de dienst van God in ons midden voortgang hebbe!