Wij delen u mede, dat de jaarrekening van 2009 van D.V. 19-23 april a.s. bij dhr. B. Korevaar ter inzage ligt. Als u de jaarrekening wilt inzien, vragen wij u vriendelijk om van tevoren even op te willen bellen.