Wij delen u mee, dat de jaarrekening over 2013 van 31-3 tot en met 5-4 a.s. bij kerkrentmeester B. Korevaar ter inzage ligt.