Ga naar de inhoud

Van het kerkrentmeesterschap

De coördinatie van het ophalen van het oud papier voor het deel van onze kerk wordt overgenomen door dhr. Johan van den Dool. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor het ophalen. U kunt u bij Johan opgeven hiervoor. Dhr. J. van Renswoude is vele, vele jaren de “motor” geweest van het ophalen van het oud papier. Hij heeft er ontzettend veel voor gedaan. Een ieder heeft ook steeds plezierig met hem samengewerkt. Er was bij mevr. Van Renswoude na afloop altijd een kopje koffie voor de medewerkers. Het was mooi, dat het zo kon. Wij zijn de fam. Van Renswoude heel veel dank verschuldigd!