Wij zeggen dhr. J. van Renswoude voor het vele werk dat hij de afgelopen dertig jaar in de commissie van bijstand gedaan heeft heel hartelijk dank. Wij zijn er hem zeer erkentelijk voor. De ijver en de liefde voor Gods huis hebben zoveel jaren hem tot veel goeds bewogen. Hij vraagt nooit iets voor zichzelf en heeft de dienst van God hoog. Wij bidden het hem toe met een variant op de berijmde Ps.17:4: “Wil hem Uw bijstand niet onttrekken; Uw zorg bewaak` hem van omhoog”. Met uw oude metalen kunt u, zoals uit het vorige bericht blijkt, altijd nog bij hem terecht!