Wij wijzen u er op, dat de jaarrekening van D.V. 2-6 april a.s. bij dhr. B. Korevaar ter inzage ligt. Als u langs wil komen, wilt u dan van tevoren even bellen.