In de week van D.V. 23-28 april a.s. worden de enveloppen met de acceptgirokaarten voor de vrijwillige bijdrage bij u afgegeven. Wij bevelen de vrijwillige bijdrage heel hartelijk in uw liefde en milddadigheid aan. In diezelfde week ligt de jaarrekening van 2011 ter inzage bij dhr. B. Korevaar. Als u de jaarrekening wilt inzien, vragen wij u vriendelijk vooraf even te bellen.