Wij delen u mede, dat de begroting voor 2012 van D.V. 14-19 nov. a.s. bij dhr. B. Korevaar ter inzage ligt. Maakt u, als u wilt, telefonisch eerst een afspraak.