De komende zondag (D.V. 29 aug.) begint om 14.00 uur de zondagsschool weer. Wij hopen weer op onze “vaste klantjes” en ook de nieuwelingen zijn van harte welkom. Voor nadere inlichtingen verwijzen wij u naar ouderling M.C. de Jong.