Wij delen u mede, dat er i.v.m. de mei-vakantie op D.V. 2 en 9 mei a.s. geen zondagsschool is.