Op D.V. 13 april a.s. vieren de kinderen om 14.00 uur in de “Wegwijzer” met elkaar het paasfeest. De week daarop heeft de zondagsschool vrij. Verder is mij gevraagd om u te melden, dat Dorien Jongkind- de Pender als personeelslid afscheid heeft genomen i.v.m. haar a.s. verhuizing. Wij bedanken haar voor wat zij voor de zondagsschool heeft gedaan.