Wij bidden om een mooi en gezegend kerstfeest. Wij bidden, dat de Naam van onze Koning er in groot wordt gemaakt! De kinderen die nu afscheid nemen groeten wij met alle liefde. Op de catechisatie hopen wij hen, als het in sept. zover is, weer te zien!