Dhr. Frank Scheurwater was op 1 april j.l. twaalf en een half jaar als leidinggevende aan de zondagsschool verbonden. Daar zijn we blij om. We wensen hem in deze spanningsvolle periode van zijn leven Gods kracht en bijzondere zegen.