Op D.V. 3 juni a.s. is er voor de laatste keer voor de vakantie zondagsschool. Dat is voor alle kinderen (ook voor alle kinderen uit Oekraïne) gezamenlijk in de “Wegwijzer” van 14.00-15.00 uur. Moge Gods zegen ook voor wat betreft de voorbije periode rusten op het zondagsschoolwerk!