Op D.V. 8 jan. a.s. vervolgen wij voor wat betreft de zondagsschool dit seizoen. Wij bidden, dat er vele kinderen de weg naar de zondagsschool en vooral ook naar de Heere God weten te vinden!