De komende zondag D.V. (14 aug.) begint de zondagsschool weer. Wij bidden om een grote belangstelling en om een voor het personeel en de leerlingen gezegend seizoen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. J.C. Boele. “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God” (Mk.10:14).