Op D.V. zondag 16 jan. a.s. beginnen we weer. Er hebben met de kerst nogal wat kinderen afscheid van de zondagsschool genomen. We bidden, dat het getal van de leerlingen nu weer gauw toenemen zal. Het is zo belangrijk, dat de kinderen God ook al vroeg in hun leven leren kennen. Want daar gaat het m.n. toch om. Wij wensen het personeel en de leerlingen veel trouw en zegen toe. En veel blijdschap in God. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij oud. M.C. de Jong.