Vanaf de afgelopen zomer (1-7 j.l.) tot en met 30-6-2013 is de inhoud van de busjes bij de uitgang van de kerk bestemd voor de G.Z.B. Wij willen als “deelgenootgemeente” graag wat doen voor Tjerk en Marieke Visser die vanuit Bleskensgraaf zijn uitgezonden naar Malawi. Tjerk is daar als theologisch toeruster werkzaam. Het e-mailadres van de fam. Visser is www.visserinmalawi.blogpt.com.