Bij dit blad treft u een inlegvel aan m.b.t. tot het werk van Tjerk en Marieke Visser in Malawi. Op het ogenblik is de inhoud van de zendingsbussen bij de uitgang via de G.Z.B. voor dat werk ook bestemd.