Nogal een ingrijpende mededeling moest ik j.l. zondag u doen. Om gezondheidsredenen is het niet verantwoord, dat dhr. C. Korlever nog langer in de kerkenraad blijft zitting nemen. Wij vinden het moeilijk. Iets op te moeten geven waar je je toe geroepen wist, is iets heel moeilijks. Het is ons overvallen, zoals het ook u overvalt. Maar voor hem is het het zwaarst. Moge God zich over hem ontfermen. Moge God ook in wat dit met zich meebrengt voor de gemeente zorgen. De komende zondagmorgen is het de bedoeling, dat wij afscheid van ouderling-kerkrentmeester C. Kortlever nemen.