In de week van de V.B.K. hebben de ouders en de kinderen €450,- meegebracht voor kinderbijbels die via de “Stichting kinderhulp Oekraïne” naar het genoemde land verzonden zullen worden. De diaconieën van M`gr. en Brandwijk hebben daar elk €300,- bovenop gedaan; zodat er €1050,- voor dit doel kan gegeven worden. Wij danken alle medewerkers aan de V.B.K.-week heel hartelijk voor hun inzet.