Een ieder die vorige week aan het welslagen van de van de V.B.C.-dagen heeft meegewerkt, zeggen wij daarvoor heel hartelijk dank. Het is mooi, dat het alles in zo`n goede harmonie is verlopen.