Allen die vorige week aan het welslagen van de V.B.C. hebben bijgedragen, zeggen wij daarvoor hartelijk dank!