De komende zondag liggen er bij de uitgang een aantal “Nieuwe Testamenten met de Psalmen” bij de uitgang. Ze zijn voor evangelisatiedoeleinden bestemd. U bent vrij om er, als u er iemand voor weet, een of meer exemplaren van mee te nemen.