Ga naar de inhoud

Tweede collecte GZB

Hoe komen we aan de naam 1027? De naam verwijst naar Lucas 10 vers 27. Hier staat de oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Jezus leert ons Zijn liefde niet alleen met de mond te belijden, maar ook in daden om te zetten. Reinheid en hygiëne laten veel te wensen over in veel dorpen in India. De GZB stuurt nu een team van artsen en verpleegkundigen om hierin verbetering te brengen. Steunt u dit project ook?