Ga naar de inhoud

Twee jubilea

Op 16 maart j.l. hebben de kerkrentmeesters en de notabelen in een vervolg op hun reguliere vergadering stilgestaan bij het feit, dat dhr. J. van Renswoude al 25 jaar de tuinman van de kerk en van de pastorie is en dat mevr. Marianne van der Spek-Korporaal al 25 jaar ons kerkorgel bespeelt. Beide personen zijn mensen die zomaar stil en eenvoudig doen waar zij zich toe geroepen weten. En zij zijn ook mensen die niet voor zichzelf ooit iets vragen, maar die vinden, dat de eer van wat zij doen God alleen maar toekomt. Daarom hebben we dhr. Van Renswoude en Marianne van ganser harte en oprecht op de genoemde avond enige lof toegezwaaid. Wij hebben aan dhr. Van Renswoude een ijverige en ook hartelijke en wijze tuinman met wie we uiterst prettig omgaan en wij hebben aan Marianne een organist met wier verzorgde spel we heel erg blij zijn. God zij geprezen om wat Hij ons als gemeente in de afgelopen jaren in hen heeft gegeven!