Ga naar de inhoud

Toerusting

Opvoeden kent vele facetten. Mooie momenten waarin er intense verbondenheid voelbaar is tussen ouder en kind, en ook momenten of zelfs periodes waarin je als ouders zoekend bent hoe je het hart van je kind kunt bereiken en het gedrag in goede banen kunt leiden. Opvoeden vraagt elke dag om keuzes. Geef ik ruimte of stel ik grenzen? Reageer ik vanuit compassie of juist vanuit gezag? Of misschien moet ik beide wel laten doorklinken in mijn optreden? Bijbels opvoeden vraagt bezinning op onze ankerpunten in de opvoeding. Hoe rusten we onze kinderen toe in het leven binnen een seculiere samenleving? Praktische en principiële vragen rond opvoeding zullen aan de orde komen tijdens vijf avonden voor ouders. Bijgesloten vindt u een inlegvel met daarop de data en verdere info van de vijf avonden. Heeft u zich nog niet opgegeven? Er kunnen er nog enkele bij.