Ga naar de inhoud

Toegezegde giften pastorie

De pastorie vordert gestaag, de bouwfase nadert het einde, daarna volgt de inrichting. In 2019 zijn door veel gemeenteleden giften toegezegd voor de financiering van de pastorie. Een deel van de gemeenteleden heeft het toegezegde bedrag reeds overgemaakt, maar degenen die dit nog niet hebben gedaan willen we vragen hun toegezegde bijdrage over te maken op bankrekening NL91 RABO 0342 7250 25 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Brandwijk. Overige giften voor de pastorie zijn natuurlijk ook welkom, alle gevers alvast hartelijk dank!