Wij zijn deelgenootgemeente voor wat betreft het werk voor de G.Z.B. van dit zendingsechtpaar. Het lijkt ons wat, dat u probeert een kaartje of briefje van meeleven rond het einde van het jaar aan hen te sturen. Bij de “Kerkbode” treft u als het goed is van de fam. Visser een rondzendbrief aan.