We heten Annemarie Baan, Brenda Kortlever en Klaas Otten als nieuwe leidinggevenden van harte welkom. Samen met Marije den Besten, Ebertina Mourik en Theo Korevaar vormen zij nu dus het team. Mogen zij hun taak steeds met ernst en blijdschap vervullen tot de eer van Gods naam!