Ha luitjes! A.s. vrijdag gaat het op de club over het thema: ‘Hoe God naar je kijkt’. In de verwerking ervan komt ook onze kinderdoop aan de orde. Huiswerk! voor a.s. vrijdag voor ieder persoonlijk:
1. Vraag je ouders waarom ze jou hebben laten dopen toen je een baby was.
2. Wat vind je er zelf van dat je gedoopt bent?
3. Wat zie je van je doop terug vandaag de dag?
4. Neem je doopkaart mee. Of een foto/kopie ervan.
De antwoorden op deze vragen neem je vrijdag mee naar de club. Wanneer je een vraag wat lastig vindt, kun je Renske persoonlijk appen. Wij zorgen voor wat lekkers want we gaan onze doop aandacht geven en dus ook vieren! We hopen op een goede avond samen waarin we vooral zelf praktisch aan de slag gaan. Groetjes, de leiding.