Met de tieners wordt er stil gestaan bij het thema lichtdragers van God, we kijken naar vijf personen die het licht dragen en doorvertellen. Jezus de brenger van Gods licht is de belofte van God die door Zijn profeten wordt vervuld. Iedereen mag Gods goedheid zien en geloven en daarom: “Geef het licht door!” Het Licht is gekomen, God heeft zijn barmhartigheid getoond en brengt het Licht. Jezus is het Licht dat de wereld nodig heeft! Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus worden behandeld in dit thema. We kijken naar de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd. God geeft Jezus vanuit Zijn wonderlijke liefde en genade aan de mensen en vraagt om een antwoord. Door die antwoorden (in nood, vanuit kleingeloof, vol vertrouwen, geholpen door medegelovigen) zien we dat Gods licht steeds meer gaat stralen en dat Zijn verlossing in Christus wordt geopenbaard. Door het enthousiasme van de lichtdragers die ons voorgingen (bijv. Zacharias die alleen maar kon zingen van Gods goedheid nadat hij weer kon praten) leren wij lichtdragers te worden in onze gemeente.