Jan Kees en Ronella Aantjes en Johan Borsje hebben verschenen vrijdagavond afscheid genomen als leidinggevenden van de “Tienerclub”. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de liefde waarmee ze zich voor de jongeren hebben ingezet.