Op vrijdag 10 april a.s. houden wij onze presentatieavond. Laten de belangstellenden het alvast noteren!