Ga naar de inhoud

Tienerclub

Op D.V. vr. 26 maart houden wij onze presentatieavond. Burgemeester D. van der Borg is bereid gevonden om te spreken met ons over het onderwerp “Alcohol”. We beginnen om 19.45 (!!) uur. Iedereen is hartelijk welkom. We hopen, dat u als gemeente hartelijk ook hierin met het jeugdwerk meeleeft!