Van 16 tot 21 juli j.l. hadden onze jongeren hun vakantieweek in “De Moer”. Degenen die aan deze week leiding hebben gegeven, danken wij daar heel hartelijk voor!