Ga naar de inhoud

Terugblik tentdienst

Dankbaar kijken we terug op een waardevolle tentdienst. Prachtig om met zo velen God te loven en te prijzen! Hartelijk bedankt voor uw bijdrage voor de collecte. Nadat de onkosten eraf zijn gehaald, is het prachtige bedrag van 630 euro aan stichting kinderhulp Oekraïne gegeven.