In de oudejaarsdienst worden de namen van de in het afgelopen jaar overledenen van de gemeente genoemd. Ik was dat voor de vorige “Kerkbode” vergeten. Maar ik ben er zo misschien toch nog op tijd mee. Ik dank u voor al uw lieve en hartelijke wensen. Ik wens u wederzijds ook van harte Gods nabijheid en zegen voor het nieuwe jaar toe! Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.