“En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe” (Lk.2:12). Een teken zijn de doeken waarin Christus lag gewonden van Zijn nederigheid. Zonder pracht en praal is Hij in de wereld gekomen. Zonder glorie is Hij verschenen. Arm en schamel. Wij zeggen nogal eens, dat er een rijke Christus voor een arme zondaar moet gepredikt worden. Allemaal begrijpen wij wel wat daarmee wordt bedoeld. Maar je zou het ook om kunnen keren. Jezus is een rijke Christus voor een arme zondaar. Maar nog dieper zeggen wij het, als wij zeggen, dat Hij een arme Christus is voor een vermeende rijkaard. Ik wens u een mooi kerstfeest toe en een gezegend nieuwjaar! Ons medeleven mag behalve naar onze zieken in deze economisch onzekere tijden wel uitgaan naar de werkzoekenden en naar het hen die anderszins de spanning van de recessie aan den lijve ondervinden. Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad en mijn gezin van

uw ds. J.A.H. Jongkind.