Ga naar de inhoud

Tenslotte

De stichting “Kinderhulp Oekraïne” is er nog niet “uit”, naar ik heb begrepen, met het vinden van voldoende gastadressen. Misschien dat u in de gelegenheid bent de helpende hand de stichting (en zo de te ontvangen kinderen) toe te steken! Het deed ons goed via dhr. en mevr. Jan en Nel den Hartog-Terlouw vanuit Mexico de groeten overgebracht te krijgen van de “Vredevorst-gemeente” aldaar waar o.m. het zendelingenechtpaar Michiel en Sandra Vastenhoud- van Muylwijk deel van uitmaakt. Zo is ineens de zending dichtbij. Wij bevelen steeds het zendingswerk in uw liefde en belangstelling aan. Op de valreep kan ik het niet laten te melden dat onze ouderling J. den Dunnen vandaag, na een dienst van bijna 50 jaar als schoenmaker te Lekkerkerk, met emeritaat gaat. Zo heet dat bij schoenmakers niet. Maar “emeritus” betekent zoiets als “man van verdiensten”; en dat mogen we wel zeggen dat op onze gewaarde ouderling meer dan van toepassing is! Met een hartelijke groet voor u en voor jullie allen,

ds. J.A.H. Jongkind.