Graag ontmoeten wij elkaar de komende zondag weer in de beide diensten. Wij zien uit in deze tijd naar het feest van de gedachtenis aan de komst van Gods Zoon in het vlees. Dat is waar ons heil aan hangt. Dat is wat ons leven waardevol maakt. Dan antwoorden wij, als men ons vraagt: “Waar leeft u voor?”: “Om uit te zien naar Hem, Die komt; en om Hem met blijdschap te begroeten!” Met een hartelijke groet, in het bijzonder voor hen die lijden of veel zorgen hebben,

uw ds. J.A.H. Jongkind.