Wij ontvingen het bericht van het sterven, op 21 nov. j.l., van mevr. A. van Kooten-Kok. Zij is 83 jaar geworden. Van 1948 tot 1953 heeft zij hier gewoond als echtgenote van de toenmalige predikant, ds. G.H. van Kooten. Mevr. Van Kooten hebben wij leren kennen als een verstandige en zeer met de mensen meelevende vrouw. Haar kinderen missen nu hun beide ouders. Wij condoleren hen en de oud-huisgenote van het gezin, mevr. N. van Maastricht, daar heel hartelijk mee. Met een hartelijke groet voor u allen,

uw ds. J.A.H. Jongkind.