Ga naar de inhoud

Tenslotte

Met verlangen zien wij uit naar de avondmaalszondag. Hartelijk en ernstig roept de Heere God ons tot Zijn tafel. Hij roept ons en wij roepen tot Hem. Dikwijls zwijgt God, als wij tot Hem roepen. Dieper leidt Hij ons dan in de weg van de ontdekking van onze zonden. God maakt alles eerst donker, voordat Hij het licht maakt. Hij doodt ons eerst en maakt ons dan levend. Maar is dat niet troostvol? Als ik arm en schuldig ben in mijn eigen ogen, dan ben ik in Christus` oog schoon. “Zie, u bent mooi, Mijn vriendin!” (Hooglied 1:15). Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.