Van de veel gelezen historicus prof. dr. A.Th. van Deursen is er weer een mooi, maar ook wel aangrijpend boek uitgekomen. Het heet: “In Katwijk is alles anders”. Het beschrijft de sociale, kerkelijke en politieke ontwikkeling vanaf 1940 in een vanouds heel christelijk dorp. Het is een boek dat je helpt om de ontwikkelingen ook in je eigen leefomgeving beter te begrijpen. Vandaar dat ik het u noem. Uit het slothoofdstuk citeer ik een aantal zinnen waarmee Van Deursen, net als in diverse andere passages naar ik denk, de spijker op z`n kop slaat: “Het beslissende punt was eigenlijk altijd hetzelfde. Kerken, clubs en andere instellingen leefden nog wel bij de christelijke traditie, doch niet meer bij de christelijke belijdenis. Het verschil tussen goed en kwaad werd niet gevonden in de wet Gods. Uitgangspunt werd de vragende mens: wat vind ik het beste voor mijzelf en anderen? Het antwoord op die vraag kon heel redelijk en fatsoenlijk zijn, en dankzij de invloed van de traditie ook herkenbaar christelijk. Maar de wet Gods was niet langer zonder meer de norm voor het publieke leven” (blz.396). Dit boek kost ong. €29,-. Het ISBN-nummer is 9789035136571. Wij bidden om een mooie zondag en een gezegende Dankdag. Moge God nog in genade op de kerk en op de samenleving neerzien. Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.