Ga naar de inhoud

Tenslotte

Achter zomaar heel neutraal lijkende kerkbodeberichten zit soms een wereld van blijdschap of een wereld van leed. Wij eindigen met Gods woord, dat daar enerzijds middenin staat en daar anderzijds ver bovenuit gaat. “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart” (2 Petr.1:19). Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.