Ik groet u met de indrukwekkende woorden van een gedeelte van onze tekst van de afgelopen zondagmorgen: “En ik zag, en zie: te midden van de troon en de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht” (Openb.5:6a).

uw ds. J.A.H. Jongkind.