Wij leven mee met Henk-Jan Aantjes die voor een stage een aantal weken in Denemarken verblijft. Wij wekken u op om trouw met uw gezinnen naar de kerk te komen. “Woorden wekken, voorbeelden strekken”. Laat uw kinderen en ook meer in het algemeen uw leefomgeving zien, dat er nooit iets tussen komt in principe als het over de dienst van God gaat! Met een hartelijke groet, zoals altijd mede namens de kerkenraad, van

uw ds. J.A.H. Jongkind.