Herma Korevaar en Arjan van Rees hebben zich er zeer voor ingespannen om ook voor dit jaar weer een mooie “Startkrant” te maken. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Binnenkort zult u de “Starkrant”, naar ik denk, ontvangen. Wij nodigen de jongeren maar ook de ouderen hartelijk uit voor de preekbespreking van de komende zondagavond. Er heeft zich al iemand ook uit onze gemeente voor de belijdeniscatechisatie gemeld. Ik hoop, dat ik ook van u of jou nog wat hoor! Ontvangt u allen de vriendelijke groeten van

uw ds. J.A.H. Jongkind.