Ga naar de inhoud

Tenslotte

Wij besluiten dit bericht met, veelbetekenend naar ik hoop, de tekst van de voorbereidingspreek u te noemen: “Ik zal voor Israël zijn als de dauw” (Hosea 14:6a). Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.