De komende zondagmorgen is het de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Wij refereren dan m.n. aan het roepen van de Heere Jezus om tot Hem en tot Zijn heil te komen. Let wel, het is de tafel van de Koning! Stel, dat iemand om de een of andere reden een persoonlijke uitnodiging krijgt om bij de koningin te komen eten. U zou er zeer door getroffen zijn. Zo`n uitnodiging leg je niet ter zijde zonder er aandacht aan te schenken. U zult dan toch zeker niet de zaak maar laten voor wat die is zonder iets van u te laten horen. Het zou een grote belediging zijn als u zomaar wegbleef. Hoeveel te meer nu de hoogste Majesteit, de Koning van de kerk zelf, u nodigt! “De Meester is er en Hij roept u!” (Joh.11:28).
Met een vriendelijke groet voor u allen,

uw ds. J.A.H. Jongkind.